1.1 / November 4, 2014
(4.3/5) (5702)
Loading...

Description

Ngu Ho Chien Tuong Di Bai là trò chơi chặtchémđã tay lấy bối cảnh thời Tam Quoc loạn lạc. Bạn có thể chọn 1trong5 chien tuong, mỗi người có 1 sở trường vũ khí riêng như cungtên,giáo, kiếm hay đao. Trên chiến trường bạn sẽ cực kì phấn khíchvớivới những cảnh xông pha kinh điển, kẻ thù đông như kiến và bossmáucực khủng.
Ngu Ho Tuong ChienBaiDi's game was tight guillotine hand set in the ThreeKingdomsperiod of chaos. You can choose 1 of 5 tuong chien, eachwith itsown weapon forte 1 as the bow and arrow, spear, sword orsword. Onthe battlefield you will be extremely excited with thesortieclassic scenes, enemies and bosses east as blood issuperexpensive.

App Information Ngũ Hổ Chiến Tướng Đi Bài

 • App Name
  Ngũ Hổ Chiến Tướng Đi Bài
 • Package Name
  serin.untacking
 • Updated
  November 4, 2014
 • File Size
  7.6M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  GonzalezAlba
 • Installs
  500,000 - 1,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

GonzalezAlba Show More...

Ngũ Hổ Chiến Tướng Đi Bài 1.1 APK
GonzalezAlba
Ngu Ho Chien Tuong Di Bai là trò chơi chặtchémđã tay lấy bối cảnh thời Tam Quoc loạn lạc. Bạn có thể chọn 1trong5 chien tuong, mỗi người có 1 sở trường vũ khí riêng như cungtên,giáo, kiếm hay đao. Trên chiến trường bạn sẽ cực kì phấn khíchvớivới những cảnh xông pha kinh điển, kẻ thù đông như kiến và bossmáucực khủng.Ngu Ho Tuong ChienBaiDi's game was tight guillotine hand set in the ThreeKingdomsperiod of chaos. You can choose 1 of 5 tuong chien, eachwith itsown weapon forte 1 as the bow and arrow, spear, sword orsword. Onthe battlefield you will be extremely excited with thesortieclassic scenes, enemies and bosses east as blood issuperexpensive.
Loading...