2.0.2 / August 11, 2016
(4.4/5) (24483)
Loading...

دەربارە

Install this anime game and you will have access to plenty oflevels, continually updated. Different anime games like Charactersand symbol trivia, and much more interesting ones.Anime Logo Quizcomes is challenge to defy your knowledge in the manga world.Finish at least 10 logos in every level to unlock the nextone.Start this manga competition, get scores and collect Hints tohelp you accomplish difficult challenges.For each one you complete,you will get Coins as Bonus, use them to :- Show a clue of sentenceof the answer.- Show the anime title.- Show one letter.- Hide allthe wrong letters.- Ask the help of your friends.Or you can justsolve the duel directly.Features :★The game is constantelyupdated★Many of Levels to unlock★Contests from the most popularanimes and mangas★Statics page which shows your gamingprogress★Settings page where you can change the options★Awesomegraphics, sounds effects and Amazing gaming experience★Scores andHints Store System★Explanatory Tutorial to teach you how toplay★One of the best manga games : perfect for anime loversPlayAnime Quiz to improve your knowledge of Manga and Japanese culture!and to prove that you deserve to be called a true Otaku.All logosand brands shown or represented in this application are copyrightsand/or trademarks of their respective owners. This App is designedfor entertainment and educational purposes.

App Information Anime Logo Quiz

 • App Name
  Anime Logo Quiz
 • ناوی پاکەیج
  com.neatrex.animelogoquiz
 • Updated
  August 11, 2016
 • قەبارەی فایل
  25M
 • پێویستی بە ئەندرۆیدە
  Android 2.3 and up
 • وەشان
  2.0.2
 • گەشەپێدەر
  Neatrex
 • دابەزاندن
  500,000+
 • Price
  خۆراییە
 • هاوپۆڵ
  Trivia
 • گەشەپێدەر
 • Google Play Link

مێژوی فایلی ئاپ Anime Logo Quiz

Select Anime Logo Quiz Version :
 • 2.0.2 (24) - دواین وەشان
 • 2.0 (21)
 • 1.9 (20)
 • 1.7 (18)
 • Anime Logo Quiz 2.0.2 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /8/12
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  قەبارەی فایل: 25.0 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: df562ee5a8189229b9207a21aaca6d6cd6ff0294
  APK Signature: 47d2306c64adef706135073c7ddbfba9488791f8
 • Anime Logo Quiz 2.0 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /7/29
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  قەبارەی فایل: 25.1 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: 8e5162f9ea8db25ee61511bc3d72cd163d72dbbd
  APK Signature: 47d2306c64adef706135073c7ddbfba9488791f8
 • Anime Logo Quiz 1.9 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2016 /2/20
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  قەبارەی فایل: 18.6 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: 7edf8198c63f74fccc50334b3401628abaa6ffa3
  APK Signature: 47d2306c64adef706135073c7ddbfba9488791f8
 • Anime Logo Quiz 1.7 APK File

  رۆژی بڵاوکردنەوە: 2015 /12/22
  پێویستی بە ئەندرۆیدە: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  قەبارەی فایل: 19.0 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: 7301808e00108a67eb7f74749147cf3ccc960405
  APK Signature: 47d2306c64adef706135073c7ddbfba9488791f8

Neatrex درێژە...

Anime Logo Quiz 2.0.2 APK
Neatrex
Install this anime game and you will have access to plenty oflevels, continually updated. Different anime games like Charactersand symbol trivia, and much more interesting ones.Anime Logo Quizcomes is challenge to defy your knowledge in the manga world.Finish at least 10 logos in every level to unlock the nextone.Start this manga competition, get scores and collect Hints tohelp you accomplish difficult challenges.For each one you complete,you will get Coins as Bonus, use them to :- Show a clue of sentenceof the answer.- Show the anime title.- Show one letter.- Hide allthe wrong letters.- Ask the help of your friends.Or you can justsolve the duel directly.Features :★The game is constantelyupdated★Many of Levels to unlock★Contests from the most popularanimes and mangas★Statics page which shows your gamingprogress★Settings page where you can change the options★Awesomegraphics, sounds effects and Amazing gaming experience★Scores andHints Store System★Explanatory Tutorial to teach you how toplay★One of the best manga games : perfect for anime loversPlayAnime Quiz to improve your knowledge of Manga and Japanese culture!and to prove that you deserve to be called a true Otaku.All logosand brands shown or represented in this application are copyrightsand/or trademarks of their respective owners. This App is designedfor entertainment and educational purposes.
Anime Quotes and Jokes 1.3 APK
Neatrex
Anime Quotes and Jokes is an app designed for all anime and mangalovers. Anime Quotes and Jokes gives you access to both theastonishing world of philosophical and even poetic moments fromanimes, and also to an ever growing collection of the mosthysterical anime and manga jokes you personally made.Anime Quotesand Jokes comes with high quality graphics, a large database ofwell picked content, a variety of categories, memorable sayings offamous anime characters.Are your favorite manga quotes or jokesmissing? Our beloved users are given the opportunity to suggestquotes they cherish most ! More crazy, create your own jokes andhelp us build the biggest collection ever existed of anime andmanga jokes. What are you waiting for? Install this app, be part ofour community and leave your imprint forever.Anime Manga Quotes andJokes Features : - Ultimate sleek and beautiful anime userinterface- Hundreds of anime quotes and jokes.- Anime and Mangaauthors list with a search feature- Anime Quote or Joke of the dayat time you set.- Favorite list option and Suggestions page- Sharefeature to various social networks- Send feature by email and SMS.-Copy feature to copy & paste the quotes collection.- Worksoffline and supports multi-devices- The app is permanentlyupdatedEvery Otaku and Anime/Manga fan should have this appinstalled on his device, since it brings back the nostalgic momentswhich we saw(or read) at some point of time in our life.
League Challenge 1.0.1 APK
Neatrex
Guess League of Legends champions using as little clues as youcan!Carefully observe the 4 pics to spot the links that will helpyourecognize every champion. The pictures are generally hintsaboutthe champion’s abilities, lore, look or even memes. Only trueLoLveterans will be able to complete all levels and climb up theranksto reach the highest elo. It’s time you prove you can become atopranked player too and get access to our ULTIMATE weekly RPgiveaway! Features : ★ FUN LEVELING ★ Enjoy the journey andprogressthrough more than 140 champions, arranged in 9 levels ofdifficultythat provides the very same leveling experience of theLoL rankingsystem. How well do you think you know Yasuo, Garen,Zed, Darius orRiven? Join us and find out! ★ ADDICTIVE GAMEPLAY ★Completevarious challenging missions to claim specials rewardsthat’ll helpyou progress faster in the game. Keep costs at aminimum by usingthe least possible amount of clues to unlockchampions! ★ ULTIMATEWEEKLY RP GIVEAWAY ★ Check the scoreboard tocompare your rankingwith our community. Players who get to solveall champions and earnthe Clash Ticket will participate in weeklyRP giveaways. Everyweek, we will randomly pick lucky winners fromthe Clash Ticketholders who finished the game! The announcementwill be held liveon our facebook page! ★ FREE-TO-PLAY ★ This gameis totally free!Absolutely no pay-to-win! Spend the Blue Essenceyou get throughleveling in the shop. There you can find plenty ofvaluable itemsthat will help on your quest for the Clash Ticket! ★HIGH-QUALITYGRAPHICS ★ The game interface uses beautiful graphicsand LoLwallpapers, inspired from the LoL esports universe. ★TIMELYUPDATES ★ The game is constantly updated to include newchampionreleases, lore changes, champs rework and rankingsystemmodifications. Upcoming updates will have new modes : Buildquiz,LoL Champs quotes.. ★ DAILY REWARDS ★ Play everyday to getmore andmore costly prizes! Disclaimer : “ League Challenge “ is aLoL quizthat isn’t endorsed by Riot Games and doesn’t reflect theviews oropinions of Riot Games or anyone officially involved inproducingor managing League of Legends. League of Legends and RiotGames aretrademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc.League ofLegends © Riot Games, Inc.
Loading...